De Tandenpraktijk

Information

Emergencies

Do you have a dental emergency and are you registered at de Tandenpraktijk? Call us on 020- 61 50 315.

You can reach us on workdays from 9AM till 4PM.

We always try to see you the same day if you call us before 10AM. Otherwise we can refer you to de Tandartsspoedpraktijk in the hospital OLVG.

If you have extreme pain when de Tandenpraktijk is closed or is there emergency? Contact the Tandartsspoedpraktijk OLVG: 0900 8602. Tandartsspoedpraktijk OLVG is located in the OLVG hospital, Oosterpark 9, 1091 AC Amsterdam. Be sure to have a pen and paper by your side to take notes on the appointment.

Rates

As your dental practice we like to focus on you. We rather take care of you then spending time on financial administration. That is why we let Infomedics process all our financial administration and your invoices.

You can find the established nationwide dental care prices here.

Rates and insurance

Dental care for children under the age of 18 is covered by the insurance. With the exception of orthodontic treatments.

Payments

Alle betalingen voor de behandelingen van De Tandenpraktijk verlopen via Infomedics.

Onze declaraties worden verstuurd via Infomedics. Zij hanteren een betalingstermijn van 30 dagen. Indien u in gebreke blijft, zal Infomedics de wettelijke rente over de verschuldigde (restant) hoofdsom in rekening brengen. Wij krijgen regelmatig overzichten van hen om te zien hoe het verloop is van onze declaraties. Mocht het voorkomen dat uw declaratie op de lijst ‘Dubieuze debiteuren’ komt te staan, zullen de reeds gemaakte afspraken uit onze agenda worden gehaald en uitgesteld worden tot alle rekeningen volgens afspraak zijn voldaan.

Heeft u een vraag naar aanleiding van een factuur van Infomedics, neem dan rechtstreeks contact met ze op:

Infomedics

Complaints

Of course we try to give all of our visitors the best experience at de Tandenpraktijk. But if a problems occurs we hope you will let us know as soon as possible. We take complaints very seriously and would like to get in contact so we can come to a solution together.

Information & complaints procedure.

If we can’t make it work, you could gather information at the Tandheelkundig information punt (TIP). The TIP is created by de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering de Tandheelkunde (KNMT).

KNMT

en_US