Informatie

Spoedgevallen

Is er sprake van een spoedgeval en bent u patiënt bij De Tandenpraktijk? Dan kun je ons altijd direct bellen op 020 - 61 50 315.

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur.

Wij zullen altijd proberen u nog dezelfde dag te behandelen. Meld u zich voor 10 uur 's ochtends, dan lukt dat meestal ook. Daarna kunnen we een andere afspraak maken of we verwijzen u door naar de Tandartsspoedpraktijk OLVG.

Is de tandartspraktijk gesloten en heeft u ernstige pijnklachten of is er sprake van een spoedgeval? Neem dan rechtstreeks contact op met Tandartsspoedpraktijk OLVG: 0900 8602. Tandartsspoedpraktijk OLVG is gevestigd in het OLVG ziekenhuis, Oosterpark 9, 1091 AC Amsterdam. Als u contact opneemt, houd dan het verzekeringspasje bij de hand en leg pen en papier klaar voor het noteren van gegevens en afspraken.

Tarieven

Als uw tandartspraktijk geven wij u graag alle aandacht. Wij zorgen liever voor u dan dat wij veel tijd besteden aan de financiële administratie. Daarom hebben wij de verwerking van de nota's aan Infomedics overgedragen. U ontvangt daarom de nota per email van Infomedics. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, laat het ons weten.

De landelijk geldende tarieven voor tandheelkundige zorg vindt u hier:

Kosten en vergoedingen

Voor tandheelkundige zorg bij kinderen onder de 18 jaar hoeft men doorgaans geen eigen risico te betalen. Deze zorg is, met uitzondering van orthodontie en kroon- en brugwerk, volledig gedekt in de basiszorgverzekering.

Betalen

Alle betalingen voor de behandelingen van De Tandenpraktijk verlopen via Infomedics.

Onze declaraties worden verstuurd via Infomedics. Zij hanteren een betalingstermijn van 30 dagen. Indien u in gebreke blijft, zal Infomedics de wettelijke rente over de verschuldigde (restant) hoofdsom in rekening brengen. Wij krijgen regelmatig overzichten van hen om te zien hoe het verloop is van onze declaraties. Mocht het voorkomen dat uw declaratie op de lijst ‘Dubieuze debiteuren’ komt te staan, zullen de reeds gemaakte afspraken uit onze agenda worden gehaald en uitgesteld worden tot alle rekeningen volgens afspraak zijn voldaan.

Heeft u een vraag naar aanleiding van een factuur van Infomedics, neem dan rechtstreeks contact met ze op:

Infomedics

Klachten

Natuurlijk doen wij meer dan ons best om alle patiënten van De Tandenpraktijk steeds weer een uitstekende ervaring te geven. Maar stel dat het toch eens ergens een keer mis gaat, wij zijn immers ook maar mensen, dan hopen we dat u ons dat zo snel mogelijk laat weten. Elke klacht nemen wij serieus en we gaan graag het gesprek met u aan zodat we gezamenlijk een oplossing kunnen vinden.

Informatiepunt en klachtenregeling

Komt u er bij ons niet uit, dan kunt u telefonisch informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Het TIP is opgericht door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Levert ook dit geen bevredigende oplossing? Dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling. Meer hierover vindt u hier:

KNMT